Divers

De kogel is door de kerk! Op 16 augustus 2021 treedt het nieuwe decreet over zorgwonen in Vlaanderen in werking. Dit is goed nieuws voor iedereen die geïnteresseerd is in een tijdelijke zorgwoning in de tuin. Het decreet zorgt er namelijk voor dat onze Ernesto zorgwoningen onder bepaalde voorwaarden enkel nog meldingsplichting zijn en er dus geen omgevingsvergunning meer nodig hebben.

 

Wanneer wordt er over "zorgwonen" gesproken?

Een zorgwoning wordt gedefinieerd als ‘het creëren van een secundaire (kleinere) woongelegenheid in of bij een bestaande vergunde woning zodat maximaal 2 oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent’. We mogen dus spreken over een zorgwoning wanneer: 

  • er één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid wordt gecreëerd in of bij een bestaande vergunde woning;
  • zowel het hoofdgebouw als de grond waarop de zorgwoning wordt geplaatst van dezelfde eigenaar(s) zijn;
  • de mobiele zorgwoning wordt geplaatst met het oog op het huisvesten van één van onderstaande situaties:

                               1) ofwel maximaal 2 personen, waarvan minimaal 1 persoon 65 jaar of ouder is;

                               2) ofwel maximaal 2 personen, waarvan minimaal 1 persoon hulpbehoevend is;

                               3) ofwel de zorgverlener als de hulpbehoevende persoon in de hoofdwoning gehuisvest blijven

 

Andere voorwaarden

Indien u kiest voor zorgwonen, dan volstaat vanaf nu een melding bij het Vlaams omgevingsloket als de tijdelijke, verplaatsbare unit aan een aantal voorwaarden voldoet. Die vereisten hebben vooral te maken met de hoogte, plaatsing en oppervlakte van de zorgwoning. Al onze standaard modellen zijn afgesteld op deze eisen. Verder moeten de nutsvoorzieningen voor o.a. de verplicht aanwezige keuken, wc en badkamer takken aan de bestaande voorzieningen van de hoofdwoning. Hetzelfde geldt voor de afvoer van het afvalwater. 

 

Hoelang is een melding geldig?

Hoe de wetgeving momenteel is opgesteld is dat een melding voor 3 jaar geldig is. Deze kan daarna nog eens met een extra 3 jaar verlengd worden. Een melding maken voor een tijdelijke zorgwoning in de tuin kan eenvoudig online

Voor wie de zorgwoning langer in zijn tuin wilt kan er altijd tijdens de periode van de meldingsplicht een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan worden bij de gemeente 

Wat na het zorgwonen?

Zodra het zorgwonen wordt stopgezet, moet dit ook worden gemeld bij het omgevingsloket. Bovendien moeten de zorgwoning en de hiervoor aangelegde toegang binnen de 3 maanden worden verwijderd. Wilt u langer gebruik maken van de Ernesto, dan kan u best werken met een bouwaanvraag. Ook in dit proces kan Ernesto u helpen.